wz

 

Znalecký posudek

   

 

Opravenky a jiné dokumenty

 

 

Co vše se tedy od koupi vozu odehrálo?

Po pár týdnech od převzetí vozu od prodejce, jsem začal pozorovat, že má vůz snahu stáčet se do leva, bez ohledu na sklon vozovky, což jsem v počátku dával za vinu citlivějšímu elektrickému servořízení. Kontaktoval jsem prodejce s dotazem, zda jde o normální jev. Bylo mi sděleno, že jde o problém nových pneumatik, které si ještě "nesedly". Bylo mi doporučeno, abych přehodil přední gumy. To jsem učinil, bohužel bez úspěchu.

Pokračování celého příběhu naleznete v reportáži Motožurnálu ČR1, odvysílané dne 23.listopadu 2005. A co se odehrálo od vysílání reportáže naleznete zde.

Malé shrnutí, nejprve trvalo prodejci přesně 30 dnů, tak jak mu umožňuje zákon, aby se vyjádřil k reklamaci v tom smyslu, že vůz je v naprostém pořádku a není důvod k výměně vozu. Po dalším měsíci se podařilo s právním zástupcem firmy Auto FREIBERG domluvit to, že souhlasí s opětovnou prohlídkou vozidla v servisu RC Zličín, tak aby se předešlo případným dohadům o zmanipulování prohlídky vozu. Vozidlo bylo tedy přistaveno za účasti soudního znalce dne 30.listopadu. Ze strany právního zástupce spol. Auto FREIBERG, byla přislíbena účast zástupce dovozce Renault ČR. Jak jsem však zjistil na místě, ze strany spol. Renault ČR nebyl nikdo přítomen, neboť zřejmě došli k závěru, že se jich tato záležitost netýká, jinak si to vysvětlit neumím. Nakonec se mi však přeci jen podařilo promluvit se zástupcem spol. Renault ČR, ale jen díky okolnosti, že byl přítomen právě probíhající inventuře u prodejce. Ze strany spol. Renault ČR a následně i právního zástupce Auto Freiberg bylo přislíbeno, že dle výsledku prohlídky bude reklamace velmi rychle vyřízena. Prohlídka v servisu trvala od 30.11.2005 až do pátku 16.12. 2005, kdy mě kontaktoval zástupce spol. RC Zličín s tím, že vůz je opravený a připravený k převzetí, ačkoliv jsem písemně požadoval pouze posouzení závad pro případný soudní spor.

Dne 30.11. 2005 bylo při schůzce se zástupci firmy Auto FREIBERG domluveno, že se po ukončení prohlídky vozu zúčastní předání, aby se podle výsledku dohodl další postup v celé věci. Bohužel prodejce nedodržel to co slíbil. K předání vozu se následně nepochopitelně odmítl zástupce firmy Auto FREIBERG dostavit.

Po opakovaných žádostech se přeci jen zástupce firmy Auto FREIBERG dostavil. K samotnému převzetí vozu však na poprvé nedošlo z důvodu mého nesouhlasu se zněním výstupního protokolu v můj neprospěch. Firma Renault ČR v zastoupení RC Zličín trvala u nejvážnější závady na formulaci (cituji) : Přezkoumána geometrie vozidla, shledána odpovídající normě, s ohledem na přání a trvalé stížnosti zákazníka proveden nad rámec obvyklé péče preventivní zásah - výměna pružin předního pérování

Přestože byl vůz přistaven na posouzení závad, byl opraven. Vyjádření servisu je však v rozporu s předchozím protokolem čti zde i s následným emailem čti zde . Myslím, že komentář není třeba. Vozidlo vykazovalo vadu během opakovaných zkušebních jízd a to i v případě, že bylo odpojeno servo řízení. Renault na jedné straně přiznal, že se jedná o závadu, na straně druhé toto zjištění nechce uvést do výstupního protokolu.Vysvětlení je prosté. Formulace opravy, tak jak je uvedena v protokolu, mne zbavuje veškerých možností domoci se svého práva na výměnu vozu za bezvadný výrobek.

Následně tedy probíhala komunikace mezi RC Zličín a technickým oddělením dovozce Renault ČR o úpravě znění výstupního protokolu. Výsledkem bylo vypuštění  slova PREVENTIVNÍ.

Na jiné znění nechce Renault (technické oddělení)  přistoupit a to i přesto, že závada byla před opravou potvrzena písemně prodejcem, soudním znalcem i vedoucím servisu RC Zličín.

V tuto chvíli je vypracován znalecký posudek. Vozidlo jsem převzal s písemně uvedenými výhradami ke znění výstupního protokolu. Renault ČR není schopen přiznat, že bránu továrny opustil vadný kus a já strávil jíž více než půl roku bojem jak s prodejcem tak i s dovozcem. 

Cituji ze znaleckého posudku (posudek zpracováván k datu 30.11.2005)

Při zkušební jízdě se projevilo zřetelné táhnutí vozu na levou stranu především v rychlosti do 60 km/h a při předchozím propérování na nerovnosti vozovky. Tato vada se nestupňuje s rychlostí jizdy a nemá souvislost se sklonem vozovky.

Pokud se znovu při prohdce v autorizovaném servisu Renault neprokáže, že táhnuti do leva bylo způsobeno mechanickým poškozením vozu a to je velmi nepravděpodobné, jelikož stejné prohdky byly již činěny při předchozích dvou reklamacích, jedná se pak o vadu, z titulu záruky, bránící řádnému užívání, poprvé reklamovanou 11.7.2005 a dosud neodstraněnou.

A jak si lze přečíst výše, prohdka v servisu vyloučila mechanické poškození.

NAŠEL JSEM TÉŽ STARÝ DOPIS, KTERÝ BY MOHL VYSVĚTLIT, PROČ SE RENAULT TAK BRÁNÍ NAPSAT DO PROTOKOLU, ZE ŠLO O ZÁVADU !


Vážený pane,

dovolujeme si reagovat na Vaše podněty týkající se Vámi zjištěných závad

na vozidle Renault Megane II.

V této souvislosti jsme od Vás obdrželi e-mailovou poštou jednak dne 5. října t.r. kopii Vaší korespondence se spotřebitelskou organizací, dále text ustanovení vyňatého ze zákona č. 40/1964 Sb. a v neposlední řadě i dopis adresovaný naší společnosti.

Co se týče Vašich informací, obsažených v e-mailové zprávě ze dne 3.10.2005, , případu věnujeme značnou pozornost, neboť nám záleží na spokojenosti našich klientů Prozatím byla vyžádána dokumentace k historii vozu, kdy z listin, které byly předloženy, neplyne existence Vámi popisované závady. Je pravdou, že pokud se vada na věci projeví v době do 6 měsíců od převzetí věci, je třeba, aby prodejce prokázal, že vada vznikla až po přechodu vlastnictví věci na kupujícího. Pokud se to prodávajícímu nepodaří, je konstruována právní domněnka, že vada existovala již při převzetí věci a kupujícímu z takto daného skutkového stavu vyplývají příslušné nároky.


* Podle informací, které máme k dispozici, Vás prodávající vyzval k přistavení vozu, aby mohla být provedena diagnostika případné vady. Z dosavadního průběhu lze tedy konstatovat, že z Vaší strany nebyla poskytnuta potřebná součinnost, nutná k postupu dle § 616 zákona č. 40/1964 Sb. Velmi nás mrzí, že tento vstřícný krok pokládáte za chybný a v souvislosti s tím hodláte učinit kroky směřující k poškozování dobrého jména naší společnosti. Bohužel v takovém případě bude společnost nucena bránit se zákonnými prostředky, které k tomu účelu český právní řád nabízí.


Předpokládáme však, že mezi Vámi a prodávajícím dojde k dalším jednáním ohledně odstranění shora uvedeného nedostatku. Další vývoj záležitosti budeme velmi pečlivě sledovat a věříme, že bude přijato řešení, se kterým budete spokojen.

S pozdravem Kamila Záleská služby zákazníkům

* Tento email jsem obdržel týden po návštěvě dealera. Jak je vidět, Renault ČR se ani neobtěžoval ověřit si u prodejce v jakém stavu reklamace je.

Zde je zatím poslední reakce Renault ČR ze dne 2.12.2005 k uvedeným záležitostem, včetně mé odpovědi !

Vážený pane Vratný,

dovolujeme si reagovat na váš poslední e-mail ze dne 1. prosince 2005, ve kterém uvádíte, že jste získal pocit, že firmě Renault ČR a.s. rozruch kolem vašeho vozu příliš nevadí.

Dovolujeme si vás ujistit, že naše společnost velmi pečlivě sleduje celou záležitost již od samého počátku, kdy jsme si samozřejmě kromě dokumentace od našeho smluvního partnera - společnosti Auto Freiberg, vyžádali i potřebné informace a dokumentaci od vlastníka vozidla.

Velmi nás mrzí, že jste neoprávněně napadl naši společnost, a to i prostřednictvím médií. Považovali bychom za vhodné, kdybyste vůči veřejnosti uvedl na pravou míru informace ohledně uplatňování vašeho požadavku a zejména jeho předpokladů. Naše společnost samozřejmě také chrání své dobré jméno a v tomto směru již přijala potřebná opatření.

Samozřejmě si vážíme všech klientů a zákazníků, kteří vyjádřili důvěru značce Renault, proto i vy jste pro nás významným zákazníkem. I přesto, že vaše jednání soustavně poškozuje naši společnost, máme zájem, aby jste spokojeným zákazníkem zůstal.

S pozdravem Kamila Záleská služby zákazníkům

Má odpověď společnosti Renault ČR ze dne 2.12.2005 !

Vážená paní Zaleská,

veškeré informace o průběhu reklamace jsou pro všechny k dispozici na uvedených stránkách a každý má tedy možnost vytvořit si vlastni názor na uvedenou věc.

Jistě jste si stačila všimnout, že tam nalézt i zkušenosti dalších zákazníků, které nehovoří příliš ve prospěch firmy Renault a jejich prodejců. Nerad bych se Vás dotknul, ale docela by mne zajímalo, kolik času jste strávila se zákazníky přímo v terénu a kolik zkušeností jste si z toho vzala.

Věřte že není mým zájmem kohokoliv bezdůvodně poškozovat. Bohužel to, že firma Renault není schopna za pomoci svých Renault servisu odhalit závadu, která se projevila v okamžiku prodeje není můj problém. Závadu jsem reklamoval opakovaně a opakovaně jsem očekával, že bude odstraněna. Myslím, ze nepatřím mezi problémové zákazníky, avšak v určitém okamžiku má tolerance vůči aroganci a nezájmu končí a já se začínám bránit. Stejným způsobem vznikl spor jak s prodejcem tak i s firmou Renalt ČR. Nevím jak by na mém místě reagoval jiný zákazník, pokud by například musel na výměnu autorádia uskutečnit 4 návštěvy servisu. Znovu opakuji 4! V té době jsem však vše ještě bral sportovně. Má obrana formou uvedených stránek pramení z předchozích špatných zkušeností známých z mého blízkého okolí s Renault ČR i konkrétními prodejci. Po konzultaci s právním zástupcem, jsem přistoupil ke kroku medializace celého problému.

Je mi lito, ze musím toto vše podstupovat, neboť jsem si od koupě vozu sliboval jiný výsledek než opakovaně množící se technické problémy a neustálé dohady s prodejcem i vaši firmou.

Vím, že máte na celou věc jiný názor než já, ale věřím tomu, že pokud byste se dostala do podobné situace jako já, možná byste postupovala stejným způsobem.

Závada na mém voze byla potvrzena. Co více ještě po mě chcete ? Vůz je nyní třetí den v servisu a byla vyloučena možnost, že bych si závadu způsobil sám.

Zachováte se opravdu tak jak praví litera zákona a tak jak jste slibovali nebo budete hledat kličky jak z celé situace ven. Dokažte mi, že vám jde opravdu o zákazníka a nejsou to jen prázdná slova.

Pak není problém se rozejít jako partneři a nikoliv jako soupeři. Dokáže firma Renault podpořit svého prodejce a přiznat chybu v tom, ze brány závodu opustil vadný kus.

Nebo to vše byly zase jen prázdná slova a já se budu muset s prodejcem soudit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí této věci. Podle ustanovení par.616 odst.3 ObčZ. má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Záleží tedy výlučně na volbě kupujícího, zda bude požadovat opravu, nebo výměnu věci. Výměnou věci se rozumí výměna vadné věci za tutéž bezvadnou, nikoliv jakýsi povinný odběr jiného zboží nabízeného prodávajícím ve stejné ceně.

Při třetím výskytu stejné odstranitelné vady bránící řádnému užívání věci pak má spotřebitel vždy právo dle par.622 odst.2 obč.zák. dle své volby buď od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu věci, a to bez ohledu na to, zda jde o obuv,televizor či osobní automobil. Při odstoupení od smlouvy se vrací celá kupní cena

Možná jste si nevšimla, že na rozdíl od možnosti zrušení kupní smlouvy trvám na výměně vozu, neboť se domnívám, že kvalitní vůz firma Renault vyrobit umí. Bohužel v mém konkrétním případu se to napoprvé nepovedlo, proto ji dávám další šanci neboť mě láska ke značce Renault provází od útlého věku.

S pozdravem Tomáš Vratný

Odpověď na můj dotaz odeslaný Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Vážený pane Vrátný,

podle toho, jak vývoj událostí popisujete, postupujete podle našeho názoru při uplatňování reklamace správně. Pokud se po převzetí věci v šestiměsíční lhůtě projeví tzv. rozpor s kupní smlouvou, má se zato, že vada existovala již při převzetí vozidla a prodejce by měl prokazovat, že tomu tak nebylo. Automobily nepodléhají, co se týče uplatňování odpovědnosti prodejce za vady, žádnému speciálnímu zákonnému režimu. Váš nárok na výměnu vozidla je v této fázi legitimní. Z Vašeho dopisu je zřejmé, že prodejce uznává, že zakoupený automobil vykazuje vady. Pro účely případného soudního řízení (kde se dá mimo to očekávat vyjádření nezávislého soudního znalce v oboru) by bylo vhodné, aby Vám toto prodejce potvrdil. Nesplní-li prodávající povinnost, která mu vyplývá z § 616  obč. zákoníku dobrovolně, bude nutné se obrátit na soud (seznam advokátů je k dispozici na stránkách www.cak.cz). Předtím však spotřebitelům obvykle doporučujeme kontaktovat prodejce ještě jednou písemně (nejlépe s dodejkou) a pokusit se řešit spor naposledy smírnou cestou - tzv. poslední pokus o smír.

 Přejeme Vám však, aby k soudnímu sporu nakonec nemuselo dojít.

 S pozdravem
Klára Přikrylová
prikrylova@spotrebitele.info

 Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Ve Smečkách 7, 110 00 Praha 1
Poradenská linka "SOS po telefonu" - 900 08 08 08 (8 Kč/min)
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info